Zarządzającym funduszem PSF LEASE FIZ AN jest Saturn TFI S.A. Promotorem projektu jest CarLease S.A. kierowany przez zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Piotr Bieńkuński – Prezes Zarządu CarLease S.A.
Tomasz Supady – Członek Zarządu CarLease S.A.